Trang chủ Sản phẩm Loadcell chống cháy nổ Explosion proof ATEX loadcell CBL - Laumas Italy

Explosion proof ATEX loadcell CBL - Laumas Italy

Explosion proof ATEX loadcell CBL - Laumas Italy

Giá bán : Call
Bảo hành :
- Approvazione ATEX II 1 G II 2 D (zone 0-1-2-21-22) / ATEX approved (zone 0-1-2-21-22)
Capacity (kg): 250, 500, 1000, 2500, 5000, 7500, 10000, 12500, 15000, 30000, 50000, 100000
- 17-4PH STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
- PROTECTION RATING IP68 (on request IPX9K )
 Thông tin chi tiết

- Approvazione ATEX II 1 G II 2 D (zone 0-1-2-21-22) / ATEX approved (zone 0-1-2-21-22)

Capacity (kg): 250, 500, 1000, 2500, 5000, 7500, 10000, 12500, 15000, 30000, 50000, 100000
- 17-4PH STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
- PROTECTION RATING IP68 (on request IPX9K )

 

  Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm nâng cao

Thống kê truy cập