Trang chủ Sản phẩm

  Loadcell điểm đơn

  Loadcell MT1022 Mettler Toledo USA

  - Capacity (kg): 3,5,7,10,15,20,30

  - Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân đĩa, cân thuỷ sản, cân đếm, cân đóng gói.

  - Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 350 x 350
  - Nhà sản xuất: Mettler Toledo - Liên doanh Mỹ - Thuỵ Sỹ.

  Loadcell MT1041 Mettler Toledo USA

  - Capacity (kg): 10,15,20,30,50,75,100

  - Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân đĩa, cân thuỷ sản, cân đếm, cân đóng gói.

  - Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 400 x 400

  Loadcell MT1241 Mettler Toledo USA

  - Capacity (kg): 50,100,150,200,250
  - Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp
  - Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân đóng gói.
  - Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 400 x 400.

   

  Loadcell MT1260 Mettler Toledo USA

  - Capacity (kg): 50,75,100,150,200,250,300,500,635

  - Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân đóng gói.

  - Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 600 x 600.

  Loadcell UDA - UTE Taiwan
  - Capacity (kg): 60, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000

  - Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân đóng gói.

  - Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 800 x 800

  Loadcell (cảm biến lực) UDB - Keli
  - Capacity (kg): 60, 100, 200, 300, 500.

  - Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân đóng gói.

  - Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 450 x 600

  Loadcell (cảm biến lực) VLC-137 VMC California USA

  - Capacity (kg): 60, 100, 200, 300, 500.

  - Vật liệu: thép hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân đóng gói.

  - Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 450 x 600

  Loadcell (cảm biến lực) VLC- 138 VMC USA

  - Capacity (kg): 50, 100, 150, 300, 500, 1000, 1200

  - Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân bàn, cân phuy.

  - Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 800 x 1000

  Loadcell (cảm biến lực) UDA Keli
  - Capacity (kg): 60, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000

  - Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân đóng gói.

  - Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 800 x 800

  Loadcell (cảm biến lực) IL Mettler Toledo

  - Capacity (kg): 150,250,500,1000,2000

  - Vật liệu: thép hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân đóng gói.

  - Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 1000 x 1000.

  Loadcell (cảm biến lực) UBA UBX UTE

  - Capacity (kg): 3,5,7,10,15,20,30

  - Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân đĩa, cân thuỷ sản, cân đếm, cân đóng gói.

  - Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 350 x 350

  Loadcell (cảm biến lực) UMA UTE

  - Capacity (kg): 250, 500, 750, 1000, 2000, 3000

  - Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân phuy.

  - Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 1200 x 1200

  Tổng cộng: 16 - Số trang:   12

Tìm kiếm nâng cao

Thống kê truy cập