Trang chủ

Cân bàn

Loadcell MT1022 Mettler Toledo USA

- Capacity (kg): 3,5,7,10,15,20,30

- Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

- Dùng cho cân đĩa, cân thuỷ sản, cân đếm, cân đóng gói.

- Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 350 x 350
- Nhà sản xuất: Mettler Toledo - Liên doanh Mỹ - Thuỵ Sỹ.

Loadcell MT1241 Mettler Toledo USA

- Capacity (kg): 50,100,150,200,250
- Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp
- Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân đóng gói.
- Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 400 x 400.

 

Loadcell MT1260 Mettler Toledo USA

- Capacity (kg): 50,75,100,150,200,250,300,500,635

- Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

- Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân đóng gói.

- Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 600 x 600.

Loadcell UDA - UTE Taiwan
- Capacity (kg): 60, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000

- Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

- Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân đóng gói.

- Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 800 x 800

Loadcell (cảm biến lực) UDB - Keli
- Capacity (kg): 60, 100, 200, 300, 500.

- Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

- Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân đóng gói.

- Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 450 x 600

Loadcell (cảm biến lực) VLC-137 VMC California USA

- Capacity (kg): 60, 100, 200, 300, 500.

- Vật liệu: thép hợp kim cao cấp

- Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân đóng gói.

- Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 450 x 600

Loadcell (cảm biến lực) VLC- 138 VMC USA

- Capacity (kg): 50, 100, 150, 300, 500, 1000, 1200

- Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

- Dùng cho cân bàn, cân phuy.

- Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 800 x 1000

Loadcell (cảm biến lực) UDA Keli
- Capacity (kg): 60, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000

- Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

- Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân đóng gói.

- Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 800 x 800

Loadcell (cảm biến lực) IL Mettler Toledo

- Capacity (kg): 150,250,500,1000,2000

- Vật liệu: thép hợp kim cao cấp

- Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân đóng gói.

- Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 1000 x 1000.

Loadcell (cảm biến lực) UMA UTE

- Capacity (kg): 250, 500, 750, 1000, 2000, 3000

- Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

- Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân phuy.

- Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 1200 x 1200

Loadcell (cảm biến lực) VLC 132 VMC USA

- Capacity (kg): 60, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000

- Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

- Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân đóng gói.

- Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 800 x 800

Loadcell (cảm biến lực) L6E Zemic

- Capacity (kg): 50, 60, 80, 100, 150, 200, 300.

- Vật liệu: nhôm hợp kim cao cấp

- Dùng cho cân bàn, cân đóng bao, cân đóng gói, cân định lượng.

- Kích thước bàn cân lớn nhất (mm): 400 x 400

Tìm kiếm nâng cao

Thống kê truy cập