Trang chủ Sản phẩm

  Module loadcell cân bồn

  Module loadcell cân bồn TLA-M3 100kg~10t
  - Loadcell chuyên dùng cho cân phễu, cân bồn.
  - Cơ cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
  - Bulon chống đảo ngược (dao động lên xuống), bảo vệ chống lật nghiêng.
  - Khả năng tự lựa vị trí cân bằng của bi và chén loadcell, cho kết quả cân chính xác.
  SWC515 PINMOUNT weigh module for 7t-100t
  - Cơ cấu giảm dao động dọc, chống xê dịch theo chiều ngang dọc
  - Bulon chống đảo ngược (dao động lên xuống), bảo vệ chống lật nghiêng.
  - Loadcell số digital Powercell PDX, cho kết quả cân chính xác trong điều kiện khắc nghiệt nhất
  Module loadcell cân bồn UES-M2 100kg~10t
  - Cơ cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt, có khả năng chống quá tải.
  - Bulon chống đảo ngược (dao động lên xuống), bảo vệ chống lật nghiêng.
  - Khả năng tự lựa vị trí cân bằng của chân loadcell, cho kết quả cân chính xác.
  Module loadcell cân bồn VCOL-VCOK 10t~60t
  - Cơ cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
  - Cơ cấu giảm dao động dọc, chống xê dịch theo chiều ngang dọc.
  - Bulon chống đảo ngược (dao động lên xuống), bảo vệ chống lật nghiêng.
  - Khả năng tự lựa vị trí cân bằng của loadcell trụ nén, cho kết quả cân chính xác.
  Module loadcell cân bồn TLA-M4 10t~60t
  - Cơ cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
  - Cơ cấu giảm dao động dọc, chống xê dịch theo chiều ngang dọc.
  - Bulon chống đảo ngược (dao động lên xuống), bảo vệ chống lật nghiêng.
  - Khả năng tự lựa vị trí cân bằng của loadcell trụ nén, cho kết quả cân chính xác.
  Module loadcell cân bồn TLA-M1 100kg~10t
  - Cơ cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
  - Kết cấu chân lắc loadcell và đế trên module giúp giảm dao động, chống xê dịch theo chiều ngang dọc.
  - Khả năng tự lựa vị trí cân bằng của bi và chén loadcell, cho kết quả cân chính xác.
  Module loadcell cân bồn TLA-M2 50kg~500kg
  - Loadcell xoắn chống rung, cơ cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
  - Cơ cấu giảm dao động dọc, chống xê dịch theo chiều ngang dọc.
  - Bulon chống đảo ngược (dao động lên xuống), bảo vệ chống lật nghiêng.
  - Khả năng tự lựa vị trí cân bằng của bi và chén loadcell, cho kết quả cân chính xác.
  Module loadcell cân bồn VDTL 5t-50t
  - Cơ cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
  - Cơ cấu giảm dao động dọc, chống xê dịch theo chiều ngang dọc
  - Bulon chống đảo ngược (dao động lên xuống), bảo vệ chống lật nghiêng.
  - Khả năng tự lựa vị trí cân bằng của bi và chén loadcell, cho kết quả cân chính xác.
  0938 Flexmount Weigh module for 300kg~20t
  - Cơ cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
  - Bulon chống đảo ngược, bảo vệ an toàn cho bồn khỏi bị lật nghiêng khi có lực nâng chân đỡ của bồn lên.
  - Khả năng chống quá tải.
  - Khả năng tự lựa vị trí cân bằng của chân loadcell, cho kết quả cân chính xác.
  0938 Centerlign Weigh module for 300kg~20t
  - Cơ cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
  - Khả năng chống dao động ngang - dọc.
  - Khả năng tự lựa vị trí cân bằng của chân loadcell, cho kết quả cân chính xác.
  0948 Centerlign Weigh module for 250kg~5t
  - Cơ cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
  - Kết cấu thép không gỉ inox 100%, sử dụng trong môi trường đặc biệt.
  - Khả năng chống dao động ngang - dọc.
  - Khả năng tự lựa vị trí cân bằng của chân loadcell, cho kết quả cân chính xác.
  0948 Flexmount Weigh module for 250kg~5t
  - Kết cấu thép không gỉ inox 100%, sử dụng trong môi trường đặc biệt
  - Cơ cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt, có khả năng chống quá tải.
  - Bulon chống đảo ngược (dao động lên xuống), bảo vệ chống lật nghiêng.
  - Khả năng tự lựa vị trí cân bằng của chân loadcell, cho kết quả cân chính xác.
  Tổng cộng: 20 - Số trang:   12

Tìm kiếm nâng cao

Thống kê truy cập