Module loadcell cân bồn TLA-M3 100kg~10t
- Loadcell chuyên dùng cho cân phễu, cân bồn.
- Cơ cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
- Bulon chống đảo ngược (dao động lên xuống), bảo vệ chống lật nghiêng.
- Khả năng tự lựa vị trí cân bằng của bi và chén loadcell, cho kết quả cân chính xác.

Module loadcell cân bồn TLA-M4 10t~60t
- Cơ cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
- Cơ cấu giảm dao động dọc, chống xê dịch theo chiều ngang dọc.
- Bulon chống đảo ngược (dao động lên xuống), bảo vệ chống lật nghiêng.
- Khả năng tự lựa vị trí cân bằng của loadcell trụ nén, cho kết quả cân chính xác.

Module loadcell cân bồn TLA-M1 100kg~10t
- Cơ cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
- Kết cấu chân lắc loadcell và đế trên module giúp giảm dao động, chống xê dịch theo chiều ngang dọc.
- Khả năng tự lựa vị trí cân bằng của bi và chén loadcell, cho kết quả cân chính xác.

Module loadcell cân bồn TLA-M2 50kg~500kg
- Loadcell xoắn chống rung, cơ cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
- Cơ cấu giảm dao động dọc, chống xê dịch theo chiều ngang dọc.
- Bulon chống đảo ngược (dao động lên xuống), bảo vệ chống lật nghiêng.
- Khả năng tự lựa vị trí cân bằng của bi và chén loadcell, cho kết quả cân chính xác.

Module loadcell cân bồn TLA-M5 100kg~5000kg
- Cơ cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
- Cơ cấu giảm dao động dọc, chống xê dịch theo chiều ngang dọc.
- Bulon chống đảo ngược (dao động lên xuống), bảo vệ chống lật nghiêng.
- Khả năng tự lựa vị trí cân bằng của bi và chén loadcell, cho kết quả cân chính xác.

Tìm kiếm nâng cao

Thống kê truy cập