Trang chủ

Cân ôtô - Cân xe tải

Loadcell (cảm biến lực) ZSGB Amcells USA

- Capacity (t): 30,40,50
- Vật liệu: thép hợp kim.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo.
- Hãng sản xuất: AmCells USA

Loadcell (cảm biến lực) ASC Vishay EU
- Capacity (t): 30,40,50
- Vật liệu: thép không gỉ.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo.
- Hãng sản xuất: VISHAY - EU
Loadcell (cảm biến lực) C16AC3 HBM EU
- Capacity (t): 30, 40, 50.
- Vật liệu: thép không gỉ.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo.
- Hãng sản xuất: HBM - Đức.
Loadcell 0782 Mettler Toledo USA
- Capacity (t): 20, 30, 50, 100, 200, 250
- Vật liệu: thép không gỉ.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo.
- Hãng sản xuất: Mettler Toledo USA.
Loadcell (cảm biến lực) LCC11T030 A&D Japan
- Capacity (t): 30
- Vật liệu: thép không gỉ.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo.
- Hãng sản xuất: AND - Nhật Bản
Loadcell (cảm biến lực) VLC-123 VMC USA

- Capacity (t): 30,40,50
- Vật liệu: thép không gỉ.
- Dùng cho cân ô tô, cân bồn, cân silo.
- Hãng sản xuất: VMC California

Loadcell (cảm biến lực) MTX Mettler Toledo
- Capacity (klb): 50, 100.
- Vật liệu: thép không gỉ.
- Digital Powercell
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo.
- Hãng sản xuất: Mettler Toledo USA.
Loadcell (cảm biến lực) WBK CAS Korea
- Capacity (t): 30,40,50
- Vật liệu: thép hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải.
- Hãng sản xuất: CAS Korea
Loadcell COK - Laumas Italy
- Capacity (t): 15,25,50
- Vật liệu: thép hợp kim cao cấp.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo.
- Hãng sản xuất: Laumas - Italy
Loadcell COL - Laumas Italy
- Capacity (t): 30, 60
- Vật liệu: thép không gỉ.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo.
- Hãng sản xuất: Laumas - Italy
Loadcell (cảm biến lực) CPR-M-C4 Pfister Waagen Bilancia
- Capacity (t): 30,40,50
- Vật liệu: thép không gỉ.
- Dùng cho cân ô tô.
- Hãng sản xuất: Pfister Waagen Bilancia - EU
Loadcell (cảm biến lực) HPC PT Úc
- Capacity (t): 30,40,50
- Vật liệu: thép không gỉ.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo.
- Hãng sản xuất: PT - Úc
Tổng cộng: 33 - Số trang:   123

Tìm kiếm nâng cao

Thống kê truy cập