Trang chủ

Cân ôtô - Cân xe tải

Loadcell (cảm biến lực) PR6221 Satorius Đức
- Capacity (t): 30, 40, 50
- Vật liệu: thép không gỉ.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo.
- Hãng sản xuất: Sartorius Đức
Loadcell (cảm biến lực) RC1 Flintec
- Capacity (t): 30,40,50
- Vật liệu: thép không gỉ.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo.
- Hãng sản xuất: Flintec - EU
Loadcell (cảm biến lực) RC3 Flintec
- Capacity (t): 30,40,50
- Vật liệu: thép không gỉ.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo.
- Hãng sản xuất: Flintec - EU
Loadcell (cảm biến lực) T302 Avery Berkel

- Capacity (t): 22.5 ,45 (50, 100klb)

- Vật liệu: thép không gỉ.

- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải.

Loadcell số powercell PDX Mettler Toledo USA
Loadcell số POWERCELL PDX Mettler Toledo USA 
Loadcell (cảm biến lực) SB Mettler Toledo USA

- Capacity (kg): 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30

- Vật liệu: thép hợp kim cao cấp

- Dùng cho cân sàn, cân ô tô, cân phễu, cân bồn, cân silo.

- Hãng sản xuất: Mettler Toledo - Liên doanh Mỹ - Thuỵ Sỹ.

- Là loại loadcell dùng cho cân ô tô được sử dụng đầu tiên tại Việt Nam chủ yếu được lắp đặt cho cân ô tô của Trung Tâm 3 sản xuất

Loadcell (cảm biến lực) BTA AmCells USA
- Capacity (t): 5 ,10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 40 , 50
- Vật liệu: thép hợp kim.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo...
- Hãng sản xuất: Amcells USA.
Loadcell (cảm biến lực) SBD Mettler Toledo USA
- Capacity (kg): 10 - 50
- Vật liệu: thép hợp kim.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo.
- Hãng sàn xuất: Mettler Toledo.
Loadcell (cảm biến lực) UDS UTE Taiwan
- Capacity (t): 5 ,10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 40 , 50
- Vật liệu: thép hợp kim.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo...
- Hãng sản xuất: Vishay - EU.
- Hãng sản xuất: UTE - Đài Loan.
Loadcell (cảm biến lực) VLC-121 VMC California USA

- Capacity (t): 10, 25, 30, 50
- Vật liệu: thép hợp kim.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo.
- Hãng sản xuất: VMC California USA.

Loadcell (cảm biến lực) MDB Vishay EU
- Capacity (t): 5 ,10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 40 , 50
- Vật liệu: thép hợp kim.
- Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo...
- Hãng sản xuất: Vishay - EU.
Loadcell (cảm biến lực) ZSFB-D Amcells USA
Loadcell  (cảm biến lực )  ZSFB-D Amcells USA

- Capacity (t): 30,40,50
- Vật liệu: thép không gỉ.
- Dùng cho cân ô tô, cân bồn, cân silo.
- Hãng sx: Amcells USA

Tổng cộng: 33 - Số trang:   123

Tìm kiếm nâng cao

Thống kê truy cập