Trang chủ Sản phẩm

  Loadcell trụ dẹp

  Loadcell cân bồn RB Mettler Toledo

  - Capacity (t): 1

  - Vật liệu: thép hợp kim cao cấp phủ nikel

  - Dùng cho cân phễu, cân bồn, cân silo, máy thử lực
  - Hãng sản xuất: Mettler Toledo - Liên doanh Mỹ - Thuỵ Sỹ.

  Loadcell cân bồn SBF Mettler Toledo

  - Capacity (lb): 5k,10k,25k,50k,100k

  - Vật liệu: thép hợp kim cao cấp phủ nikel

  - Dùng cho cân phễu, cân bồn, cân silo.
  - Hãng sản xuất: Mettler Toledo - Liên doanh Mỹ - Thuỵ Sỹ.

  Loadcell cân bồn LPD - AmCells

  - Capacity (lb): 5k,10k,25k,50k,100k

  - Vật liệu: thép hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân phễu, cân bồn, cân silo.
  - Hãng sản xuất: AmCells California USA.

  Loadcell cân bồn LFSC - Keli

  - Capacity (t): 1, 2, 3, 5, 10, 20

  - Vật liệu: thép hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân phễu, cân bồn, cân silo, máy thử lực
  - Hãng sản xuất: Keli.

  Loadcell cân bồn VLC-120 - VMC USA

  - Capacity (lb): 5k,10k,25k,50k,100k

  - Vật liệu: thép hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân phễu, cân bồn, cân silo.
  - Hãng sản xuất: VMC California USA.

  Loadcell cân bồn LFS - Keli

  - Capacity (lb): 5k,10k,25k,50k,100k

  - Vật liệu: thép hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân phễu, cân bồn, cân silo.
  - Hãng sản xuất: AmCells California USA.

  Loadcell cân phễu YBSC Keli

  - Capacity (t): 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50

  - Vật liệu: thép hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân phễu, cân bồn, cân silo, máy thử lực
  - Hãng sản xuất: Keli.

  Loadcell cân bồn NHS - Keli

  - Capacity (t): 1, 2.2, 3.3, 4.7, 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150

  - Vật liệu: thép hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân phễu, cân bồn, cân silo.
  - Hãng sản xuất: Keli.

  Loadcell cân bồn NHS - AmCells USA

  - Capacity (t): 1, 2.2, 3.3, 4.7, 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150

  - Vật liệu: thép hợp kim cao cấp

  - Dùng cho cân phễu, cân bồn, cân silo.
  - Hãng sản xuất: Keli.

Tìm kiếm nâng cao

Thống kê truy cập